Bizi izləyin:

Atəşgah məbədi

Məbədin Zərdüştlər tərəfindən tikintisi eramızdan əvvələ çatsa da, hindlilər tərəfindən tikintisi 1713-cü ilə aiddir. Mərkəzi məbəd-səcdəgah isə 1810-cu ildə hindistanlı tacir Kançanaqaranın vəsaiti ilə tikilib. Məbəd qədim dövrlərdən mövcud olmuş və ilkin quruluşunu saxlayaraq dövrümüzə çatmışdır.