Bizi izləyin:

Qayalıq Yolları

Azərbaycanda araba yollarının tarixi qədim dövrə qədər gedib çatsa da, tədqiqi çox da keçmişə dayanmır. Bu “qaya yolları”na Türkan qəsəbəsində, kurqanlara yaxın ərazidə, qədim qəbristanlıqlar və türbələrə yaxın yerlərdə, Qız qalasının ətrafında rast gəlinir. Xəzər dənizinin alt hissəsində də izlərin tapılması vaxtilə suyun səviyyəsinin aşağı olduğu vaxtlarda gediş-gəlişin, xarici ölkələrlə geniş ticarət əlaqələrinin olduğuna işarədir.