Bizi izləyin:

Dəmirağac (relikt ağacları)

Azərbaycanın III dövr relikt bitkisidir. Hündürlüyü 20-25 m-dir. 200 ilə qədər və daha artıq yaşayır. Təbii hаldа Zаqаfqаziyаdа yаyılmışdır. Arealı Azərbaycanda Talış dağları və Xəzər sahilinin yaxınlığında relikt meşələrdir. Adətən dəniz səviyyəsindən 700 m hündürlüyə qədər olan ərazilərdə bitir. Dəmirağac yeganə ağacdır ki, suda batır.