Bizi izləyin:

İlandağ

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun ərazisində yerləşir. Dağın hündürlüyü 2415 m-dir. Vulkan mənşəlidir. Yamacları sıldırımlıdır. Kolluq və dağ-meşə landşaftına malikdir. Tədqiqatçılar İlandağın qədim müşahidə məntəqəsi kimi istifadə edildiyi qənaətinə gəlmişlər.