Bizi izləyin:

Yusif Küseyr oğlu türbəsi

XII əsr Naxçıvan memarlıq məktəbinin qiymətli abidələrdən biri Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən şəhərin cənub-şərq tərəfində 1162-ci ildə inşa edilən Yusif Küseyr oğlu türbəsidir. “Atababa günbəzi” kimi də tanınan abidə yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarətdir. Daxildən və xaricdən səkkizguşəli şəkildə ucaldılan türbə piramida şəkilli günbəzlə örtülmüşdür. Yusif Küseyr oğlu türbəsi Azərbaycanın qülləvari türbələri içərisində yeganə abidədir ki, üst piramida örtüyü zəmanəmizədək tamamilə salamat vəziyyətdə gəlib çatmışdır. Məqbərənin giriş qapısında 4 sətirlik kitabədən aydın olur ki, türbə hicri 557-ci ildə (1162-ci il) Yusif Küseyr oğlunun xatirəsinə inşa etdirilmişdir. Türbənin ətrafı 2001-ci ildə abadlaşdırılmışdır. Hal-hazırda abidədə bərpa işləri aparılır.